För dig som vill bli god man eller förvaltare - Sandvikens

8558

Vem betalar arvodet/ersättningen till god man? - Lawline

Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare. I uppdrag som medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare får du som regel arvode med procentsatser av prisbasbeloppet. Uttag avseende god mans arvode, enligt godkänd arvodesräkning Nej Nej Kort och internet Kort och kod i huvudmannens namn Huvudmannen måste alltid själv ta emot kort och koder. Dessa är personliga vilket innebär att en god man INTE kan ta emot eller använda dem eller beställa kort eller kod som huvudmannen inte själv Rätt till arvode. En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig. Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

  1. Tele 2 täckningskarta
  2. Yh bygglovshandläggare partille
  3. Blogga med mig bojan
  4. Forsvarets bilar
  5. Burlöv kommun lediga jobb
  6. Vad händer i sundsvall idag
  7. Frisör eksjö boka
  8. Activision blizzard dividend
  9. Kent avskedsturne låtlista
  10. Gm gruppen borås

Här kan du som god man eller förvaltare läsa om hur reglerna för ditt arvode fungerar. 1. Överförmyndaren bestämmer arvodet och kostnadsersättningen efter att årsräkningen och redogörelsen granskats. Du får inte Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet beror på uppdragets omfattning. Normalt ska huvudmannen själv stå för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man.

Inom uppdraget som god man är huvudregeln att du får arvode för nedlagd tid med en timtaxa som bestäms utifrån hur svårt ditt uppdrag är. Särskilt förordnad förmyndare eller medförmyndare. I uppdrag som medförmyndare och särskilt förordnad förmyndare får du som regel arvode med procentsatser av prisbasbeloppet.

God man, förvaltare, förmyndare - Vänersborgs kommun

Det innebär att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare. Om huvudmannen betalar ut arvodet ska du redovisa och betala arbetsgivaravgifter för huvudmannens räkning på den Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav 2007 ut cirkuläret 07:74 Förslag till ersättningsregler för att överförmyndarna och överförmyndarnämnderna/de gemensamma överförmyndarnämnderna skulle få ett bättre, enklare och mer adekvat underlag för sina arvodesbeslut än det underlag som funnits dessförinnan.

För dig som vill bli god man eller förvaltare - Kumla kommun

Du har rätt till arvode och ersättning för dina utgifter som god man. Handbok god man/förvaltare. Arvode. Arvode för uppdraget betalas enligt riktlinjer som är antagna av kommunfullmäktige.

Arvode god man

Huvudregeln är att det är barnet som själv ska betala ett arvode till sin gode man eller förmyndare. Om barnets skattepliktiga inkomst understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet (motsvarar 123 225 kr för år 2019) och värdet av barnets samlade tillgångar understiger 2 gånger prisbasbeloppet (motsvarande 93 000 kr för år 2019), betalar dock kommunen arvodet i stället. Huvudmannen ska vara medveten om att denne kan komma att behöva betala arvode till den gode mannen beroende av storleken på sin inkomst eller sina tillgångar. En god man har en administrativ roll och ska således inte själv sköta om och vårda huvudmannen. För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode. Information från Vänersborgs överförmyndarnämnd: Granskning av årsräkningar pågår och utbetalning av arvode sker när årsräkningen har granskats. Årsräkningarna granskas efter ankomstdatum.
Hudvård anna maria

Frågor och svar, testa dig själv. Om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan hen få en  När du har ett uppdrag som god man, förordnad förmyndare eller förvaltare, är huvudregeln att huvudmannen (den du är ställföreträdare för) ska betala arvodet. Det innebär att det är huvudmannen som skatterättsligt är din arbetsgivare. På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller om det till exempel är huvudmannen som ska betala ditt arvode.

Vem betalar arvodet? Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet. Det är  God man och förvaltare arvoderas lika.
Marketing ce

enkla satt att tjana extra pengar
toxoplasma forskning och framsteg
norrkust caravan alla bolag
etableringschef jysk
handens ben
org nr samma som ocr
alla jobb lista

God man - godmanskap - Kalix kommun

Överförmyndarenheten.