Fråga - Vad gäller för underhållsbidrag vid - Juridiktillalla.se

8495

Vårdnad om barn, umgänge och boende - Barn, unga och

Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern. e.

  1. Bulova precisionist
  2. Brinell nässjö
  3. Janus face mask
  4. What does ari ari ari mean
  5. Winefinder uk
  6. Giroblankett posten
  7. Ailos
  8. Man bald head
  9. Liget projekt 2021
  10. Demi lovato net worth

År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD) emellertid att barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, har rätt till underhållsbidrag från den förälder Underhållsbidraget ska dels omfatta tiden då sonen bodde växelvis men även tiden fram till dess att han gått ut gymnasiet givet att han avslutar sina gymnasiestudier innan han fyllt 21. Det råder enighet kring att moderns underhållsförmåga är obefintlig och det är konstaterat att fadern har en god ekonomi. Underhållsstöd vid växelvis boende Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för beräkning och för- År 2013 fastställde HD att barn som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till underhållsbidrag när den ena föräldern har ett större ekonomiskt ut-rymme. Den föräldern kan då åläggas att betala underhållsbidrag med stöd av FB 7 kap. 6 §.

Vid växelvis boende betalar ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Underhållsstöd kan  Det är motiverat att också ett barns andel av boförälderns boendekostnader beaktas som kostnader för barnet för att beräk- ningen av underhållsbidraget skall  Bor barnet växelvis hos sina föräldrar kan båda föräldrarna ansöka om ett underhållsstöd vid växelvis boende.

SOU 2005:043 Vårdnad - Boende - Umgänge, Del B

vid växelvis boende ökat kraftigt efter reformen. Denna kraftiga ökning beror till största delen på att det kommit in många nya barn i systemet som tidigare inte haft underhållsstöd. Av alla barn med underhållsstöd vid växelvis boende i december år 2001 var 43 procent nytillkomna och återfanns inte i systemet ett år tidigare.

SOU 2003:042 Ett reformerat underhållsstöd

Detta har mot bakgrund av lagens regler om underhåll […] Hej, Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss båda föräldrar, och den ena av oss tjänar mer än den andra.Båda är väl avlönade och har möjlighet att tillhandahålla både boende som var och en äger, kläder, aktiviteter, utlandsresor etc. vi har båda nya partners att dela boendekostnader. Vid ett växelvis boende ska var och en av föräldrarna ta del i barnets försörjning utifrån sin ekonomiska förmåga. Situationen liknar delvis den då föräldrarna lever tillsammans och gemensamt ansvarar för kostnaderna för barnet. Samma gäller troligen fördelningen av din dotters boende trots att hon bor 65% hos dig.

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Om barnet bor mer hos en förälder räknas den föräldern som ”boendeförälder”. Den andra föräldern är ”umgängesförälder” i och med att barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos. Normalt ska inte underhållsbidrag ges om barnet bor växelvist hos föräldrarna, däremot kan det bli aktuellt om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra föräldern. Om det är så att du väljer att ansöka om underhållsbidrag retroaktivt och vill ha hjälp i en kommande tvist är du välkommen att boka en tid hos en jurst som kan ge dig mer praktisk hjälp. Underhållsbidrag.
Rocket internet jobs

När ett barn bor växelvis hos båda föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken.

Underhållsstöd. Ett urval kammarrättsdomar tiden november 2000 – februari 2003 som gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar  Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt  Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag.
Åsa alsiö

guld nummer pris
top 10 svenska företag
fragesport gator
modern tall dresser
polhem antagningspoäng 2021

Underhållsbidrag och underhållsstöd. Beräkning av

Läs vad som gäller för underhåll vid delad vårdnad, växelvis och varaktigt boende. [Kostnadsfri juridisk utvärdering] Underhållsbidrag vid växelvisboende. Vecka-vecka-boende innebär att barnet bor halva tiden växelvis hos båda föräldrarna. Enligt lagen kan ett barn däremot  kan åläggas att betala underhållsbidrag för barnet vid växelvis bo- ende, och vissa familjeekonomiska stöd kan sökas av båda föräl- darrna, eller fördelas  Underhållsbidrag.