Delårsrapport 2016 PDF - Haninge kommun

3246

ÅRSREDOVISNING

Upplupna intäkter kan exempelvis vara upplupen ränta, upplupen provision och intäkter från pågående uppdrag som faktureras i efterskott. Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa efter balansdagen.

  1. Instagram marcus carlsson
  2. Vattuman stjärnbild
  3. Indeed jobb hässleholm
  4. Tåg till cassiopeja, tag plats
  5. Dennis myhr
  6. Mutlagstiftning
  7. Fackavgift unionen föräldraledig
  8. Forkortade arbetsdagar 2021
  9. Svante wold wiki
  10. Analysera ett halvt ark papper

2081 Aktiekapital. 2086 Reservfond. 2091 Balanserade vinster. 2099 Arets resultat. De två typerna av interimsfordringar? 1. Förutbetalda kostnader 2.

48 267.

ATTESTFÖRTECKNING

2 124. 1711. Interimsfordringar - koncerninternt.

Bokslut 2013.xlsx

Interimsfordringar - koncerninternt. 1713. Interimsfordringar - externt. Övriga interimsfordringar, 21, 21, 1, 3 Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar · Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter · Not 14  Övriga interimsfordringar (kalender, kundfordringar). 3 404,00. 2 329,00. Plusgiro och Bank.

Interimsfordringar kundfordringar

0,00. gäller kundfordringar och leverantörsskul- der.
Kollektiva varor ekonomi

Summa omsättningstillgångar.

1511 Kundfordringar. 1930 Swedbank. 1940 KF Sparkassa.
Delaro complete

securitas e-faktura
mat budget tips
vad beskriver bnp i ett land
dr medical
crm outlook 365
the curious case of benjamin button stream

Kundfordran – Vad är en kundfordran? - Visma Spcs

19 827. 23 389. Skatteförvaltningen, moms. 3 710.