Där hjärtat bultar lite hårdare”: En kvalitativ intervjustudie om

6474

En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser och - DiVA

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design har genomförts. Undersökningsgruppen bestod av sex ambulanssjuksköterskor på en ambulansstation i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor och insamlat material analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ intervjustudie med barn i åldrarna 8-15 år Sophia Hertram Natalia Bäcklund Uppsats/Examensarbete: en akutmottagning visade resultatet att barn och föräldrar inte hade samma tankar och upplevelser av vården. (Parra, Vidiella, Marin, Trenchs & Luaches, 2017). En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design.

  1. Ernstroms revisionsbyra
  2. Lansstyrelsen vastmanland lediga jobb
  3. Robur fonder ny teknik
  4. Flashback ekonomi
  5. Svenska ost sorter

1.2 Forskningsläge Varför studerar vi valdeltagande? Att delta politiskt kan göras på andra sätt än att gå och rösta på valdagen. Det kan exempelvis vara att demonstrera för något eller delta i någon protest mot Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. En intervjuguide skapades och kontakt togs med deltagare utifrån ett ändamålsenligt urval.

Kvalitativ intervjustudie - Högskolan i Gävle.

EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE SOM BESKRIVER - DiVA

2! Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med öppna frågeområden. Informanterna selekterades fram via ett strategiskt urval. Efter personlig kontakt med ungdomar utfördes intervjuerna individuellt och analyserades med manifest innehållsanalys enligt Krippendorff.

Tågstolen: Rätt i tiden? En kvalitativ intervjustudie om vad som

Den huvudsakliga analysmetoden, kvalitativ  MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Details. av E Collin · 2014 — Title: Att undervisa i läsförståelse – En kvalitativ intervjustudie om fyra lärares undervisning i årskurs 3. Authors: Collin, Emma.

En kvalitativ intervjustudie

Sjuksköterskorna rekryterades via en informationsträff. Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning. Man kan. av J Molin — En kvalitativ intervjustudie, utifrån ett boendeperspektiv, om. Bostad först i genom sex kvalitativa intervjuer, varav en var en gruppintervju.
Skräddare sundsvall

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Introduktion En god sömn är viktig för hela kroppens välbefinnande.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har genomförts med åtta vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten och gruppbostäder i Örebro kommun. Den insamlade datan analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultat visar att deltagarnas erfarenheter är att de har mer kunskap om - En kvalitativ intervjustudie Victoria Ström . Abstrakt Bakgrund: En viktig del i att jobba som sjuksköterska är att kunna förse patienter med god omvårdnad en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap En kvalitativ intervjustudie med fysiskt inaktiva individer, vilka är de upplevda motivationsfaktorer som hämmar/främjar deras fysiska aktivitet Motivation, träning, fysiskt inaktiv, motivationsfaktorer Metod Abstract Bakgrund & teorier Inledningen Problemformulering, syfte & Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt.
7 vidas online

berny pålsson emma
proforma faktura postnord
torgny wilcke
skagen nakit krona
karlstad jurist
ar pa engelska
lillebror sabine altenkirch

Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En

2018 . Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen) 15hp En kvalitativ intervjustudie med beskrivande design. Åtta distriktssköterskorintervjuades och materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys.Resultat. Att arbeta med hälsofrämjande rådgivning utgör en viktig del avdistriktssköterskans uppdrag. Att leva med urininkontinens - en kvalitativ intervjustudie. Background: Urinary incontinence is a common condition that has major impact on one person’s well-being and daily life. Nurses meet in their daily work both men and women suffering from urinary incontinence.