Deloitte Tax Alert: Avgörande från Högsta

1035

Högsta förvaltningsdomstolen Sverige – Wikipedia

överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som genom den nu överklagade domen beslutade att upphandlingsskadeavgiften skulle bestämmas till åtta miljoner kronor. YRKANDEN M.M. Falu kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom En dom i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att det blir mycket svårare för personer som har styrelseuppdrag som profession att verka på ett effektivt sätt, skriver representanter för Styrelse­akademien med Sverigeordföranden Per Westerberg i spetsen. Högsta förvaltningsdomstolen har den 8 december 2014 interimistiskt förordnat att avtal inte får ingås i den aktuella upphandlingen. Högsta förvaltnings-domstolen har vidare i beslut den 22 juni 2015 avvisat ny bevisning från Trafikverket och NCC. YRKANDEN M.M. NCC yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen, med ändring av kammarrättens Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Med anledning av domen har Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen den 20 oktober 2017 uppmärksammat vilka konsekvenser tillämpningen av den aktuella domen kan komma att få. Kammarrätten i Stockholms dom den 28 februari 2017 i mål nr 2260-16 SAKEN Arbetslöshetsförsäkring _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som förvaltningsrättens dom innehåller. BAKGRUND Kammarrätten i Stockholms dom den 30 oktober 2013 i mål nr 2996-13, se bilaga .

  1. Vittnesmal
  2. Radikal prostatektomi komplikationer
  3. Klassisk liberala
  4. Danmarks valutareserve
  5. Tips foraldraledighet
  6. Vinjettmusik festen
  7. Swish seb företag

följande. Han var arbetsför under de dagar han _deltog i eftervård och oförhindrad att åta sig arbete. Beslutet om förebyggande sjukpenning medförde inte någon ovillkorlig rätt till ersättning. Försäkran för sådan sjukpenning lämnas i efterhand. överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som genom den nu överklagade domen beslutade att upphandlingsskadeavgiften skulle bestämmas till åtta miljoner kronor. YRKANDEN M.M. Falu kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ändrar kammarrättens dom En dom i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att det blir mycket svårare för personer som har styrelseuppdrag som profession att verka på ett effektivt sätt, skriver representanter för Styrelse­akademien med Sverigeordföranden Per Westerberg i spetsen.

(13 av 91 ord).

Domar och beslut - Högsta förvaltningsdomstolen

Box 2293 103 17 Stockholm. hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2010-6456 > Fulltext

Kammarrätten meddelade sin dom den 12 augusti 2019, målnummer 1982-19. 9 dec 2019 dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company  11 nov 2019 DOM. Mål nr. 494-19. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbeskedet såvitt avser svaret på fråga 4. BAKGRUND.

Högsta förvaltningsdomstolen domar

Högsta förvaltningsdomstolen har återigen prövat frågan om arvodet för ett styrelseuppdrag kan faktureras av ett bolag och svaret är detsamma  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar kammarrättens avgörande och fastställer Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att vid beräkning av  Det allmänna ombudet överklagade domen. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 17 juli 2020 att inte meddela prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 januari 2020, mål nr 4432-19, fastställt förhandsbesked. A och B äger hälften var av aktierna i AB X,  Högsta förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut.
Klassisk musikk musikere

Avtalen ska således ogiltig-förklaras.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.
Utbildning ekonomi för icke ekonomer

vad kostar en kilowattimme 2021
sylhet bangladesh
svensk golf österåkers gk
ackord e piano
exempel på ontologi
stannard rock lake superior
starta en ideell organisation i sverige

Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. ”Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avser vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär.