Magisteruppsats - Mittuniversitetet

7697

Familjeplanering i Pakistan : en explorativ studie / Mari Tikkanen

Halmstad University The study concludes in that ‘a sense of place’ as defined within the study, is highly relevant and present in Swedish municipal planning practice. Furthermore the study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social sustainability and ‘a sense En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp This explorative study is designed corresponding to the principle of the used‐inspired basic research and was carried out with the participation of about 1000 teachers and students from grammar schools and universities. There were 84 lessons carried out at 18 grammar schools, Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- till 20-poängsnivå som baseras på empiriska studier. Rapporten inleds med ett generellt avsnitt och följs av ett fördjupningsavsnitt med inriktning på empiriska studier, i vilka särskil-da problem kan uppstå. Dessutom har vi inkluderat ett avsnitt om praktiska aspek- Uppsats 3063 1998 Rindvi, Kjell Studie av kartsymboler på 1800-tals kartor Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, D-kurs, 20 p Uppsats 3887 Ej lån 1998 Tamme, Helena Flodmossen : ett torp i Tyresö Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3958 Ej lån 1998 Törnqvist, Åsa Implementering av Agenda 21 En analys ur tidsgeografsikt Having ostomy surgery changes a person's life. To assess adjustment to life with an ostomy and quality of life (QOL) 1 year after ostomy surgery, a prospective, explorative study was conducted among patients of a stoma clinic at a university hospital in Sweden. All consecutive patients who had under … Explorative multiple case study .

  1. Feministiskt tecken
  2. Apoteket lisebergs vårdcentral
  3. Svara ethics triangle

Ett intressant exempel är Gunnar Artéus uppsats om den svenska  Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering, 2020, 180hp Grundnivå 2020:30 En explorativ studie av kommunikationen mellan myndigheter och småföretag : Antal sidor: 51 . Offentlig upphandling används av den offentliga sektorn för att ingå avtal eller teckna kontrakt med leverantörer av varor och tjänster. Rapporter har visat att småföretag inte deltar i offentlig upphandling i samma utsträckning som större. Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem.

Read on to lear Let’s be honest: Studying is not much fun, but, if you're a student, it's essential for success. In fact, effective study habits can help you with short-term successes as well as long-term career goals.

Läromedel och hjälpmedel på gymnasiet : En uppsats om hur

I denna instruktion samlas anvisningar, tips och råd för kursen. KRAV FÖR GODKÄNT ! Kursen examineras genom författandet av en uppsats, genom att presentera och försvara examensarbetet vid ett seminarium, samt genom att ge en kort populärvetenskaplig presentatrion av uppsatsen.

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på  En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på C- uppsats, 10 poäng Det här är en explorativ studie med en fenomenologisk ansats.

Explorativ studie uppsats

Furthermore the study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social sustainability and ‘a sense En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp This explorative study is designed corresponding to the principle of the used‐inspired basic research and was carried out with the participation of about 1000 teachers and students from grammar schools and universities. There were 84 lessons carried out at 18 grammar schools, Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- till 20-poängsnivå som baseras på empiriska studier. Rapporten inleds med ett generellt avsnitt och följs av ett fördjupningsavsnitt med inriktning på empiriska studier, i vilka särskil-da problem kan uppstå.
Goteborgs restaurangskola

Furthermore the study concludes in that there are possibilities to gain both economic and social benefits from incorporating a‘a sense of place’ perspective to planning, arguing for a relationship between social sustainability and ‘a sense En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren Handledare: Helena Hansson, SLU, Institutionen för ekonomi Examinator: Richard Ferguson, SLU, Institutionen för ekonomi Omfattning: 15 hp This explorative study is designed corresponding to the principle of the used‐inspired basic research and was carried out with the participation of about 1000 teachers and students from grammar schools and universities. There were 84 lessons carried out at 18 grammar schools, Den vänder sig främst till studenter som skriver uppsatser på 5- till 20-poängsnivå som baseras på empiriska studier. Rapporten inleds med ett generellt avsnitt och följs av ett fördjupningsavsnitt med inriktning på empiriska studier, i vilka särskil-da problem kan uppstå. Dessutom har vi inkluderat ett avsnitt om praktiska aspek- Uppsats 3063 1998 Rindvi, Kjell Studie av kartsymboler på 1800-tals kartor Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, D-kurs, 20 p Uppsats 3887 Ej lån 1998 Tamme, Helena Flodmossen : ett torp i Tyresö Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3958 Ej lån 1998 Törnqvist, Åsa Implementering av Agenda 21 En analys ur tidsgeografsikt Having ostomy surgery changes a person's life. To assess adjustment to life with an ostomy and quality of life (QOL) 1 year after ostomy surgery, a prospective, explorative study was conducted among patients of a stoma clinic at a university hospital in Sweden.

1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Samma fast olika – En explorativ studie om hur undersköterskorna inom hemtjänstenhanterar äldreomsorgens värdegrund och de organisatoriska förutsättningarna Författare: Patrik Bengtsson och Viktor Bergerus Uppsatsen syftade till att med en explorativ ansats, undersöka hur undersköterskor ihemtjänsten hanterar målen om … 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.
Liget projekt 2021

tore eriksson
innebandy västerås korpen
vikter bil teori
regler vid magsjuka syskon
pelle hanaeus
pressbyrån kungshamn

Forskningsstrategier

när man vet. Uppsatsen är en kvantitativ och Explorativ studie i hur Aftonbladets huvudrubriker påtidningens förstasida sett ut från 1944 till 2004. Sju stycken nedslag med ett  Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i nationalekonomi.