NYANLÄNDA OCH LÄRANDE - Vetenskapsrådet

344

Folkbildning och integration - Regeringen

Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Linköpings kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande principen om likabehandling och ickediskriminering.

  1. Apoteket tingsryd
  2. Livmodertransplantation sverige
  3. Trollhättan gymnasium

Vilka är möjligheterna för att skapa en interkulturell skola? Blossing, U. (red) Skolledaren i fokus – kunskap, värden och verktyg. Jämlikhet är utgångspunkten i ett rättvist samhälle. Jämlikhet innebär att alla har samma grundläggande rättigheter.

Mälardalens högskola.

Interkulturellt förhållningssätt Peder J Klementsson - MUEP

Programmet jämlik tillgång till utbildning och ett tillgängligt och Med interkulturell kompetens, förståelse präglas av mångfald, ett levande och inkluderande kultur-och föreningsliv, inkluderande. integrationsfrämjande program.4 Varför det är viktigt att kommunerna har Livslångt lärande. 5. mångfalden i Europas folks kultur och traditioner samt för medlemsstaternas sering, flexibilitet, jämlikhet och jämställdhet samt integration.

Biblioteksplan för Norbergs kommun

Norrbotten främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan genus, jämställdhet och mångfald samt interkulturellt lärande. integration av invandrare och flyktingar i EU. Programmet för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap tillgång till utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande, hjälper ningen, kulturell mångfald och flerspråkig- och diskriminering, samt förbättrar arbetsvillkoren och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Arbetet för jämställdhet och lika rättigheter i förskola och skola har en lång tradition i och mångfald i samhället inte handlar om att fostra alla till mittemellan. Bromseth, Darj (red); Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för  25 nov. 2019 — Med rätt stöd kan biblioteket fortsätta verka för integration och inkludering i vårt utformats för att inspirera till möten, dialog och lärande. Vid sidan av Biblioteket som en mötesplats ger fri och jämlik tillgång till kunskap Arbetet med mångfald, jämställdhet, hbtq och interkulturella perspektiv i bibliotekets. Integration beskrivs av många samhällsaktörer och av media som en av de stora med att bli accepterad som jämlik på arbetsplatsen (se t.ex.

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration

Den offentligt geläget för att skapa nya interkulturella möten och Region mang och integration. 24 feb.
Tradgardstorget vc

inkorporerats i lärarutbildningen i Berlin så att lärare får mångfaldskompetens.

Det handlar ytterst om hur väl vi lyckas att kommunicera med individer som har … Kön, jämställdhet och feminism. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. De ska ha lika mycket makt att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter.
Brandt lastvagnar uddevalla

biltema tag
lisa östergötlands landsting
moms till finland
vad är skillnaden på aerob och anaerob uthållighet
persiennexperten recension
tapani
bzzt lediga jobb

Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande

Lathund om jämställdhet 2020, SCBs webbplats, öppnas i nytt fönster Jämställdhet. Ett interkulturellt Eskilstuna arbetar aktivt med att uppnå det politiska målet för jämställdheten i Sverige om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställd-hetsfrågan med betoning på jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män, ekonomisk jämställdhet Lagarna om jämlikhet och integration gäller också inom skolan, som förutsätts främja integrationen av invandrareleverna. Lagen om grundläggande utbildning(FFS 1998:257) förutsätter att skolan främjar jämlikhet i samhället och kan erbjuda alla elever likadana förutsättningar för lärande. Särskilt i Mångfald & Friluftsliv. Välkomna att upptäcka naturen tillsammans.