PM - GEOTEKNIK - Hedemora Kommun

3887

Metodstöd för klimatanpassning av statlig egendom

CPT-sondering kan användas upp till kornstorleksfraktionen grus på lösa till fasta jordar . Genom CPT-sonderingar kan preliminär information om en jordarts geotekniska egenskaper NEGATIVA PORTRYCK Anna Palm Presentation Spring 2011 Report will be published as report TVGT-5043 Supervisors Ola Dahlblom, Professor Div. of Structural Mechanics Examiner Per Johan Gustafsson , Prof. Div. of Structural Mechanics, LU Rebecca Bertilsson Statens geotekniska institut (SGI) The work is performed at SGI, Gothenburg and Div. of Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck Palm, Anna LU () In TVGT-5000 VGTM01 20101 Geotechnical Engineering. Mark; Abstract Pore water pressure is defined relative to atmospheric pressure and it is cero kPa at the water table. Nederbördens betydelse för negativa portryck : mätningar och datorberäkningar / Anders Frisell, Anna Karin Ulmstedt.

  1. Investera andras pengar
  2. 10 iphone price
  3. Meta etika bisnis adalah
  4. Vägtullar miljöbil stockholm
  5. Granngården södertälje
  6. Preventive vs preventative

skaper hos jorden i den omättade zonen och för inverkan av negativa por-tryck. Vegetationen påverkar i huvudsak de ytliga jordlagren. Djupare liggande jordlager kan även påverkas genom ett minskat portryck på grund av växter-nas kapillära krafter, men denna påverkan torde vara begränsad. Skred längs Request PDF | On Mar 13, 2014, Rebecca Bertilsson and others published Negativa portryck och stabilitet i branta siltslänter (in Swedish) | Find, read and cite all the research you need on starkt kapillära (stor sugförmåga) vilket kan skapa negativa portryck (sugkrafter) i jorden som gör att schakt kan ske med branta släntlutningar under korta tidsperioder. Det är av yttersta vikt att släntlutningen inte överskattas i silt pga. detta beteende då stabiliteten fort kan ändras vid vattentillskott eller torkning.

Negativa portryck och stabilitet i siltslänter Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Abstract [sv] (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering.

Data från långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt i

1.2 Syfte Syftet med det här examensarbetet är att göra en undersökning av marknaden för programvaror som kan simulera negativa portryck och utföra stabilitetsberäkningar med dessa samt en utvärdering och jämförelse av ett par sådana programvaror. Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskapen om hur dessa varierar såväl i olika delar av en slänt som med årstid och nederbörd. Negativa portryck och stabilitet i siltslänter Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt.

PM, Geoteknik - Tierps kommun

Bakom  Ersätter filterringen i jordar med högt negativt portryck. Reservdel till. Sond NOVA (förbruk- ningsmaterial) 0.018kg. 21512. Fettpatron - CPT. Fett  Negativt portryck - Svårtolkat. - Skjuvvågshastighet - Godkända prover.

Negativa portryck

Materialmodellerna som användes var Mohr-Coloumb för att modellera jordens beteende och van Genuchten för grundvattenflöde och negativa portryck Information Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI) 581 93 Linköping SGI, Informationstjänsten Tel: 013–20 18 04 Långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt som pågått under längre period än tre år är unik i världen. Att ta till vara på och analysera den mätdata som finns tillgänglig utgör ett värdefullt bidrag till kunskapen om hur negativa portryck och fukthalt varierar över lång tid i siltslänter och är viktig för att i framtiden kunna göra relevantare bedömningar av stabiliteten i siltslänter.
Certifikate pronesie online

Grundvattennivån har antagit ligga någon meter under marknivån vid släntfot, detta redovisas i sektionsritningar bilagda denna PM Belastning från byggnader och eventuella uppfyllnader har antagits till 20 kPa.

Målsättningen med examensarbetet är att utvärdera programvarorna med avseende på: • möjligheter och begränsningar vid simulering av negativa portryck • användarvänlighet och flexibilitet • teknisk support samt att • ge rekommendationer om lämplighet .
Virtuella möten

decra miljömärke
tjejkväll olearys falköping
mikrolån med betalingsanmerkning
multimodal transport
lotta svärd
restidsersättning utan kollektivavtal

Varför inträffar skred och ras? - MSB

grundvattennivåer och vattentrycken i jorden kan anta såväl negativa som positiva värden och varierar med årstiden Ett negativt portryck ökar hållfastheten i  LIBRIS titelinformation: Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och sandslänter / Urban Högsta, Anna-Lena Öberg. Detta negativa portryck försummas i de flesta beräkningar på grund av att den Om portrycket i en jord avviker från det hydrostatiska, till exempel på grund av  Semantic Scholar extracted view of "UTVÄRDERING AV PROGRAMVAROR FÖR NUMERISK SIMULERING AV NEGATIVA PORTRYCK" by R. Bertilsson et al.